OpenAI omogućava DALL-E korisnicima da aplouduju i edituju lica ljudi | PC Press | Izvor: | InstaVesti.com
Subota - 24.02.2024.

OpenAI omogućava DALL-E korisnicima da aplouduju i edituju lica ljudi | PC Press


OpenAI omogućava DALL-E korisnicima da aplouduju i edituju lica ljudi | PC Press

OpenAI sada dozvoljava korisnicima da aplouduju i edituju lica ljudi na svom naprednom text-to-image generatoru, DALL-E 2. Kompanija je saopštila da je izgradila nove tehnike kako bi sprečila zloupotrebu, kao što su deepfakes Ranije je DALL-E 2 odbijao otpremanje slika koje su sadržavale realistična lica ili pokušavale da imitiraju javne ličnosti, kao što su poznate ličnostiwaiting...