Potpuna zabrana izvoza ka kompaniji Huawei od strane SAD-a | PC Press | Izvor: | InstaVesti.com
Četvrtak - 23.03.2023.

Potpuna zabrana izvoza ka kompaniji Huawei od strane SAD-a | PC Press


Potpuna zabrana izvoza ka kompaniji Huawei od strane SAD-a | PC Press

Vlada Sjedinjenih Država je navodno prestala da izdaje licence koje dozvoljavaju kompanijama u zemlji da izvoze Huawei. Američko ministarstvo trgovine je izdalo licence nekim kompanijama kao što je Qualcomm da Huawei-ju obezbede američku tehnologiju koja nije povezana sa 5G mrežama. Ponovo kritičan trenutak za kompaniju Huawei Američka vlada dodaje kompanije na listu entiteta ako veruje da suwaiting...