mts: Optika u vašoj kući | PC Press | Izvor: | InstaVesti.com
Subota - 22.06.2024.

mts: Optika u vašoj kući | PC Press


mts: Optika u vašoj kući | PC Press

Zahvaljujući pre svega mts‑ovom ambicioznom širenju optičke mreže, sve više domaćinstava i firmi ima priliku da pristupa Internetu na novi, superiorni način. Šta se dešava kada mts optika dođe do vaših vrata, kako da uvedete priključak i šta možete da očekujete od njega? Tehnologija se razvija tolikom brzinom da ne stižemo da joj prilagodimo svojawaiting...