MTS: Optika na pragu polovine domaćinstava u Srbiji | Izvor: PC Press | InstaVesti.com
Ponedeljak - 28.09.2020.

MTS: Optika na pragu polovine domaćinstava u Srbiji


MTS: Optika na pragu polovine domaćinstava u Srbiji

Ako se kao početak digitalne revolucije označi trenutak kada su mikročipovi i Internet ušli u širu upotrebu, nova faza nastupila je optičkim prenosom podataka korišćenjem lasera. Kakav je potencija…waiting...