Pad mobilne telefonije širom sveta | Izvor: | InstaVesti.com
Sreda - 17.07.2019.

Pad mobilne telefonije širom sveta


Pad mobilne telefonije širom sveta

Poremećaji u mobilnoj telefoniji širom sveta onemogućili su korisnike da uobičajeno koriste svoje telefone za SMS, razgovore i doveli do gubitaka podataka.waiting...